Vår historia

Mahmut Yildirim säger; ”Vår bildning är den punkt vi har nått i slutet av 25 års kamp och beslutsamhet. Vi kämpade inte bara för att nå den här punkten utan också för att förtjäna den och driva den framåt. Vi skapade en tunnel och det ljuset i slutet av tunneln gav oss beslutsamhet att föra Yıldırımlar Holding framåt med alla dess komponenter under sitt tak. Den globala krisen har djupt påverkat vårt land såväl som alla världens länder. Jag ser dock att den ekonomiska återhämtningen 2018 kommer att bli snabbare och effektivare än 2019. Med tanke på vårt lands ansträngningar och kamp i återhämtningsprocessen har vi gjort det till vår plikt att fullgöra vår plikt ordentligt och bidra till vårt samhälle. Vi skapade våra investeringsplaner i linje med våra medarbetares behov. Vårt ÇAYIRYOLU-komplex i Bayburt är en investering som kommer att tillgodose alla ekonomiska och sociala behov från A till Ö. värden. ”